Seminarer 1950-2006

Oversikten omfatter faglige konferanser, kurs og seminarer som NLI har stått som arrangør av, alene eller i samarbeid med andre. De som er markert med *, inngår i serien ”forskerseminar”, som har vært rettet mot forskningsfronten innenfor bestemte felt. Deltakelsen har dermed vært mer selektivt preget enn ved de andre seminarene.

År Tema Kurssted Medarrangører, samarbeidspartnere
1958 ”Arbeidskonferanse” om sentrale problemer som lokalhistorikarar står overfor. (Tradisjonsstoff, tolkning og skrivemåte av navn, NLIs konsulenttilbud m.m.) Oslo
1962 Kurs for lokalhistorikere i Sunnhordland. Folkeopplysningsrådet og UiB
1968 Gardshistorie. Øksnes, Nordland Norges lærerhøgskole og styret for Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen
1968 Kurs med tema lokalhistorie i skolen, gardshistorie, arkeologi. Eiker, Buskerud Kontoret for opplysningsarbeid ved UiO, Studienemnda for Buskerud, Eiker historielag
1969 To kurs med tema som hobbyoppgaver i lokalhistorie, lokalhistorie i undervisningen, lokalhistorie som kulturvern og garden og kulturlandskapet. Buskerud Studiesamnemnda for Buskerud, Kontoret for opplysningsarbeid ved UiO
1970 Lokalhistorie i skolen. Vågå, Oppland Statens lærarkurs
1971 Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon. Typografi. Økonomi. Lillehammer Norsk kulturråds utvalg for lokalhistorie
1972 Lokalhistorie fra gard til tettsted. Utstein kloster, Rogaland Norsk kulturråd, Rogaland Akademi og Universitetet i Bergen
1974 Lokalhistoriske samlinger. Formål, innhold og organisasjon. Oppdal, Sør-Trøndelag Norsk kulturråd
1975 Lokalhistorie i vårt århundre. Nyeste tids lokalhistorie. Søgne, Vest-Agder Agder historielag, Norsk kulturråd
1977 Bygdeboka i praksis. Vang, Hedmark Hedmark Historielag, Norsk kulturråd
1978 Forholdet mellom byen og bygda ca. 1560-1975. Ørsta, Møre og Romsdal Sunnmøre historielag, Norsk kulturråd
1978 Praktisk historielagsarbeid. Bø, Telemark Landslaget for bygde- og byhistorie, Norsk kulturråd
1978 Nye metoder i studie av tidlig norsk bosettingshistorie.* Utstein kloster, Rogaland Norsk agrarhistorisk forskergruppe, Rogaland Akademi, NAVF
1979 Distriktshistorie. Problemer, metode, organisering. Selje, Sogn og Fjordane Nordfjord Sogelag
1980 Lokalhistorie og samfunn.* (Ianledning  NLIs 25-årsjubileum.) Hurdal, Akershus
1981 Sjøen og lokalsamfunnet. Lyngør, Aust-Agder Agder Historielag
1982 Etterkrigstidas lokalhistorie.* Tjøme, Vestfold
1983 En lokalhistorie blir til. (Fra idé til bok.) Røros
1984 Kvinnekår i det gamle samfunn. Rapham (Sel), Oppland
1985 Edb og lokalhistorie. Skiphelle (Frogn), Akershus
1986 Bygdeboka og bygdefolket. Formidling av lokalhistorie. Sola, Rogaland
1987 Lokalhistoriske årbøker. Trykkingen. Bårdshaug (Orkdal), Sør-Trøndelag
1988 Tingbokseminar. (Tingbøker som kilde, tingbøker og edb) Rapham (Sel), Oppland Tingbokprosjektet, UiO
1989 Lokalhistorikeren og kommunearkivene. Mosjøen, Nordland
1990 Bygdesamfunnet – en sammensatt helhet. Flåm, Sogn og Fjordane
1992 Kilder i Riksarkivet. Oslo
1993 Edb og lokalhistorie. Vågå, Oppland
1994 Boknemndas arbeidsoppgaver. Trondheim
1995 Skifter som kilde til lokalhistorie. Bergen
1996 Jubileumsseminar. Blikk på lokalhistorie. Oslo
1996 By- og bygdehistorie for etterkrigstida.* Oslo
1997 Slekt og lokalsamfunn. Granavollen (Gran), Oppland
1999 Fra gard til grend? Hvordan utvikle gards- og slektshistoria? Toten, Oppland
1999 Norsk byhistorie – tid for syntese?* Selbusjøen, Sør-Trøndelag HIFO/Norsk komite for byhistorie og Historisk institutt NTNU
2000 Norsk lokalhistorie ved milleniumsskiftet. Status og framtidsperspektiv. Tønsberg Landslaget for lokalhistorie
2001 Person- og stedsnavn i lokalhistoria. Oslo
2002 Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet. Røros
2003 Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Bodø
2004 “Norsk digitalt lokalhistorisk bibliotek”. Lokalhistorie og folkebibliotek – hvilke utfordringer står vi overfor? Oslo Høgskolen i Oslo og ABM Utvikling
2004 Musikk, identitet og sted. Kragerø
2005 IKT i lokalhistoria. Volda Høgskulen i Volda
2005 Kurs i utgivelse av årbøker. Oslo Landslaget for lokalhistorie
2005 Identitet – en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner? Oslo Kommunal- og regionaldepartementet
2005 Stedsans. Stedet – opplevelsen – formidlingen. Oslo Høgskolen i Oslo og ABM Utvikling
2006 Tekstiler og lokalhistorie. Oslo Norsk Folkemuseum

Kilde: Råd, ressurs og rettleiing. NLI gjennom 50 år. Oslo, 2006. S. 120-122.