IKT i lokalhistoria

NLI-seminaret 12.-14. september 2005:

Program 

Måndag 12. september
Frå 09.00 Tilbod om praktiske demonstrasjonar:
a) innføring i koding av folketeljingsdata for statistikkformål
b) prøve­registrering av kyrkjebøker, og
c) gjennomgang av demoversjonen av dataprogrammet BSS med rettleiing.
Desse øvingane vil gå parallellt i forskjellige datarom.
12.15 – 14.15 Digitalisering av historisk materiale: 
Grunnleggjande prinsipp, digital fotografering/skanning, masseskanning frå mikrofilm, optisk lesing pr 2005 – kva er muleg og ikkje muleg?, prinsipp for transkribering (døme kyrkjebøker: Standard 4G, Kyrre + registering med Augustus), Histform (standardisert bruksformat), status diverse kjeldetranskriberingsprosjekt, tilgang til digitalt materiale ved RHD og Digitalarkivet.
14.30 – 16.30 Analyse av historiske data:

 • Tabellverket i bygdebøker; døme på behandling av lokale økonomiske data med Excel.
  Ved Arnfinn Kjelland.
 • Nasjonale og internasjonale tilgjengelege, koda folketeljingsdatasett.
  Ved Gunnar Thorvaldsen
17.30 – 19.30 Framhald av tilboda a) – c) frå formiddagen.
 

Tysdag 13. september

09.00 – 10.00 Lokalhistorie og Internett. 
Keiserens nye klær – eller nye muligheter for forskning og formidling?
Ved Kåre A. Andersen.
10.15 – 11.30 Digitale kart:

 • Mapinfo. GIS- og kartsystem for å framstille ulike typer digitale kart på grunnlag av eksisterande data, med vekt på administrative grenser. Ved Gunnar Thorvaldsen.
 • Kartprogrammet OCAD. Import av Økonomisk kartverk, symbolbruk, stadnamn. Konkret døme: Sula-soga. Ved Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumgård.
 • Standard teikneprogram på rasterbasis for å legge inn symbol på eksisterande kart. Ved Gunnar Thorvaldsen.
12.30 – 14.00 Dataprogrammet Busetnadssoge (BSS). 
Frå ferdig registrerte kjeldedata til ferdigredigert tekst til «slektshistoria» klar for ombrekking og trykking. Grunnleggjande oppbygging og funksjonalitet.
Ved Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumgård.
14.14 – 15.30 Digital bildebehandling. Lokal skanning/digital avfotografering. 
Arbeidsgangen frå bilde i private skuffer til illustrasjon i bygdebok. Informasjonsregistrering og arkiveringsprinsipp.
Ved Ragnar A. Albertsen, fylkesfotoarkivar i Møre og Romsdal.
 

strekOnsdag 14. septemberstrek

09.00 – 10.15 Programpresentasjonar:

 • Frits: program for fotoregistrering utvikla i samarbeid med Tangen og Åskollen historielag. Ved Audun Frøysland, Syztech
 • BSS-relaterte modular. Program-modular der informasjonen òg kan vere objekt i BSS-prosjekt og der informasjonen kan importerast til BSS-basar og lenkast. Ved Arnfinn Kjelland og Ola Tovmo, Dovre Data Arkiv:
  • Fotoreg: program for fotoregistrering
  • LittReg: registreringsprogram for tilfeldig informasjon i lokalhistorisk litteratur av alle kategoriar
  • FamSkjema: registreringsprogram for husstandsskjema i BS-prosjekt (gards- og slektshistorie)
10.30 – 11.00 Dataprogrammet BSS – nye historisk-demografiske problemstillingar når ein har mange tusen livshistorier i databaseform.
Ved Arnfinn Kjelland
11.00 – 11.30 Framtida er digital?
Oppsummeringsforedrag.
Ved Kåre A. Andersen.
11.30 – 12.00 Oppsummeringsdebatt med tilbakemeldingar frå deltakarane.