Kurs i utgjeving av lokalhistoriske årbøker

Oslo 4.—6. november 2005.
Arrangører: Norsk lokalhistorisk institutt og Landslaget for lokalhistorie.

Program

Fredag 4. november

15.15–16.15: Kva slag årbok vil vi ha? Kva slag stoff skal vi velje, og korleis skal det presenterast?
Ved Hans P. Hosar, NLI.
16.15–17.15: Redaksjonens oppgåver og ansvar I:
Korleis kan arbeidet best organiserast? Arbeidsoppgåvene punkt for punkt, planlegging, arbeids- og ansvarsfordeling, fristar osv.
Ved Kjell Haugland, m.a. redaktør for Bøgda vår (årbok for Oppdal historielag)
17.30–18.30: Redaksjonens oppgåver og ansvar II:
Redaksjonelt ansvar, opphavsrett, rettleiing overfor bidragsytarar, manusvask, språkform etc.
Ved Kjell Haugland
 

Laurdag 5. november

09.00–09.45: Redaksjonens oppgåver og ansvar III:
Avleveringsplikt, ISBN/ISSN, tittelblad og kolofonopplysninger (bibliografiske standarder)
Ved Ingebjørg Rype, leiar for ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket
10.00–10.30: Skal årboka ut på nettet? I tilfelle hvorfor og hvordan?
(Jf. pkt. 10 under neste programpost)
Ved Marianne Wiig, NLI
10.30–15.30: Fra manus til trykt bok. 
Ved Arne Kjeldstadli, Interface Media AS.Denne bolken blir strukturert etter følgende punkter:
1. ”Guidet tur” i det grafiske bransjelandskap. Hva slags firmaer/ ekspertise står til disposisjon?
2. Anbudsinnhenting. Hvilke punkter bør med, hvordan sammenlikne priser?
3. ABC i grafisk formgiving. Bokdesign, typografi.
4. Innføring i billedbehandling. Vurdering av originaler. Hvor stor oppløsning trengs?
5. Formatvalg. Hva kan velges? Hva er standard?
6. Hvilken trykkmetode bør velges? Digitaltrykk eller offset. Vurdering av de enkelte trykkmetoders styrker. Bruk av trykkfarger.
7. Hva leveres til trykk? Wordfiler, bilder, Quark/Indesign eller pdf?
8. Innbinding. Enkel innføring i bokbind. Gjennomgang av alternativer: ryggstift, limfres og trådheftet, softcover eller hardcover.
9. Gjennomgang av prosesser/løsninger som virker vesentlig inn på prisen.
10. Fra trykk til Internett. Info om hva som kan/bør gjøres (jf. Wiigs innlegg kl. 10.00)
 

Søndag 6. november

09.00–10.00: Budsjett, markedsføring og salg. 
Ved Johannes Windju, Ringsaker historielag.
10.30–11.30: Lokale erfaringar. 
Ut frå kven som melder seg interessert, vil det er bli organisert ein presentasjon av enkelte årbøker med nærare drøfting av det som har vore framme tidlegare på kurset.