Tekstil- og lokalhistorieseminar

11.- 12. mars 2006

Seminaret vil sette fokus på betydningen tekstiler og tekstilarbeid har hatt for utviklingen av en lokal identitet og en lokal økonomi. Tekstiler har vært en måte å markere status og identitet, men tekstilproduksjon har også vært en inntektskilde for mange i husholdet. På seminaret vil vi legge vekt på å kombinere den teoretiske kunnskapen med praktisk forståelse av tekstilteknikker og tekstilproduksjon. Dette skal bl.a. gjøres ved å ha praktiske demonstrasjoner av sentrale og tradisjonelle tekstilteknikker. Det praktiske skal  vises i publikasjonen gjennom bruk av billedserier.

Dette er det første forsøket på å samle det mangfoldige, men svært spredte forskningsarbeidet som foregår omkring betydningen av tekstiler og tekstilproduksjon. Seminaret vil dermed samle grupper som sjelden eller aldri før har hatt kontakt, til tross for at de arbeider med samme tema. Tidligere seminar og publikasjoner har fokusert på deler av problemstillingen, for eksempel draktskikker, eller vært isolerte artikler knyttet til andre problemstillinger. Seminaret vil dermed ikke bare være et forum for publisering av grunnforskning, men også skape økt forståelse mellom fagmiljø som ellers har lite kontakt.

Program

Dag 1: 
Sted: Norsk lokalhistorisk institutt, i Halvbroren.

09.45- 10.20: Registrering
10.20- 10.30: Velkomst ved Knut Sprauten, direktør ved NLI
10.30- 11.15: Hilde Sandvik (førsteamanuensis, UiO):
Hvorfor søm er politikk? Tekstilproduskjon i et økonomisk og politisk perspektiv.
11.15- 12.00: Berit Eldvik (konservator ved det Nordiska museet, Stockholm):
Damaskveving hos de profesjonelle og i husholdet.
12.00- 12.45: Lunsj
12.45- 13.30: Anna Tranberg (førsteamanuensis, HiT): 
Tekstilproduksjon på Hedemarken i et økonomisk perspektiv.
13.45- 14.30: Amy Lightfoot (Statsstipendiat):
Kysttekstiler.
14.30- 15.00: Kaffe
15.00- 15.45: Mark Wallis (arbeider med rekonstruksjon av historiske drakter i England):
All Dressed Up – Reproduction Clothing in Historic Sites.
16.00- 16.45: Margunn Bjørnholt (forsker):
Tradisjonskunnskap i bunadsnæringa i Telemark i dag.
16.45-1700: Kaffe
17.00-17.45: Ragnhild Hutchison:
Hjemmeproduksjon og tidlig tekstilindustri i Stor-Elvdal på 1700-tallet.
[ Presentasjonen som pdf-fil, 228 kB ]
18.00: Festmiddag for de som har bestilt

Dag 2: 
Sted: Norsk folkemuseum

10.00-1045: Collettgården:
Kari-Anne Pedersen (konservator, Norsk folkemuseum):
Eksempler på broderi fra Norsk folkemuseums samlinger.
11.00-11.45: Foredragssalen i hovedbygget:
Ågot Noss (tidligere førstekonservator ved Norsk folkemuseum):
Felleteknikker.
11.45-12.45 Lunsj i Collettgården.
12.45-13.30 Collettgården:
Laurann Gilbertsen (Vesterheim museum, Decorah, Iowa, USA) og Carol Colburn (Professor, University of Iowa):
Norske emigranter til USA sine klær og drakttradisjoner (på engelsk).
12.00-16.00 Hallen i hovedbygningen:
Demonstrasjoner av teknikker, samt filmer om tekstilteknikker av Ågot Noss.
14.00-16.00 Omvisning i utstillingene.

Ta gjerne på deg drakt og ta med deg håndarbeid om du har lyst.
Endringer i programmet kan forekomme.

Målgruppen

Målet for seminaret er å være en møteplass for ulike fag og kunnskaper knyttet til tekstil på lokalt nivå. Vi ønsker oss bl.a. lokalhistorikere, husflidsfolk, håndverkere, historikere og alle som måtte være interessert i tema.

Om arrangørene

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og Norsk folkemuseum.

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter.

Norsk Folkemuseum er det største kulturhistoriske museet i landet med store utendørs og innendørs samlinger, blant annet en stor samling av drakter og tekstiler fra både by- og bygdemiljø. Norsk Folkemuseum har arbeidet med dokumentasjon av tekstilarbeid og drakttradisjoner i nesten hundre år.