“Se nøje, skal du øjne det Store i det smaa”

Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre.
Norsk lokalhistorisk institutts jubileumsseminar, Oslo 8.-9. september.

 

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) begynte sin virksomhet i januar 1956. Det innebærer at instituttet kan se tilbake på 50 års virksomhet i lokalhistoriens tjeneste. Lokalhistorie dreier seg om å se tilbake på stedets fortid. Men i dette seminaret ønsker vi vel så mye å skue framover, utover og innover. Hva betyr stedet for oss? Hva kan lokalhistorien bety for vår opplevelse av og tenkning om stedet?

Seminaret har fire sesjoner. Vi starter lengst ute og lengst inne – med de store spørsmål. Lokalhistorie er en universell virksomhet. Og stedet er en møteplass mellom det lokale og det overlokale, som Dagfinn Slettan har sagt. Lokalhistorie handler om små enheter, men også om allmenne problemstillinger, kompliserte prosesser og mangfoldige strukturer. Stedet er på den ene siden en fysisk realitet, men også et indre landskap av følelser og forestillinger. I andre sesjon retter vi blikket framover: Hva slags lokalhistorie har vi bruk for i framtida? Spørsmålet kan vendes i flere retninger, og vi har spurt et knippe forskere fra ulike fagmiljøer om å gi innspill. Historien om stedet konstrueres hele tiden, og konstruksjonen har både en vitenskapelig og en politisk dimensjon. I seminarets tredje sesjon retter vi blikket mot hvordan konstruksjonene brukes, som lys og positiv identitetsskaping og som mørk og farlig legitimering. I den fjerde og siste sesjonen skyver vi på nytt perspektivet utover og prøver å belyse hvilken plass lokalhistorien og den lokale dimensjon har i dagens nordiske historieforskning.