Gyldig – men likegyldig?

Lokalhistorisk kunnskap – en ressurs i utformingen av morgendagens lokalsamfunn

2006, 7.-8. desember, Oslo:

Dag 1: Hvilken rolle kan abm-institusjoner spille i dokumentasjon og formidling av historie i lokale og regionale planprosesser?
Dag 2: Oppstart av et nasjonalt lokalhistorienettverk for abm-sektoren og frivillige organisasjoner.

Det er mulig å delta på kun en av dagene.

Arrangører: ABM-utvikling, Norsk lokalhistorisk institutt og  HiO, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.