Bygdebøker på nett

NLI-seminar 23. mai 2007
Sted: Wergelandssalen, Riksarkivet. Oslo.

Program

09.00-10.00: Registrering – kaffe/te og rundstykker
10.00-12.00: Gammel sjanger møter ny teknologi – muligheter og utfordringer for framtidens nettbaserte bygdebok
Kåre Andersen (Universitetet i Oslo):
Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?
Rune-Vidar Bråthen (Datatilsynet):
Bygdebøker på nett – hvordan ta vare på personvernet?
Charlotte Børde (Nasjonalbiblioteket):
Opphavsrett og nettpublisering.
12.00-13.00: Lunsj
13.00-15.00: Digitale bygdebøker i praksis – tekniske, historiefaglige og formidlingsmessige utfordringer
Gunnar Urtegaard (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane):
Kulturhistorisk leksikon og Gardar og stølar – Internettressurser frå Kulturnett Sogn og fjordane.
Grethe Hjetland (Vik IT-partnar):
Bygdebasen, eit rammeverk for gards- og ættesoger på Internett.
Ole Martin Sørumgård (Snøhetta forlag):
Busetnadssoge for Sula.
Norun Klettum:
Norway Project – Digitalisering av bygdebøker i regi av Mormonerkirken.
15.00-16.00: Diskusjon med innledning ved Arnfinn Kjelland (Høgskolen i Volda)