Arkiv i bevegelse

Nettverksseminar om lokalhistorie og kommunearkiv

Arrangører: Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk lokalhistorisk institutt

Program

Mandag 26. november:

12.15-13.00 Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal:
Hva inneholder et kommunearkiv?
13.15-14.00 Frøydis Antonsen, IKA Troms:
Jakten på Ola Nordmann – et livsløp belyst gjennom et kommunearkiv
14.15-14.45 Kari Remseth, IKA Trøndelag:
Hvilke lover og regler styrer adgangen til kommunearkivene?
15.15-16.00 Egil Christophersen, bygdebokforfatter, Nøtterøy:
Hvor langt skal man strekke høfligheten?

Tirsdag 27. november:

09.00-09.30 Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv:
Lokalhistorikernes bruk av kommunearkivene
09.30-10.00 Steinar Aas, Universitetet i Tromsø:
Hvorfor har lokalhistorikerne i liten grad interessert seg for kommunearkivene?
10.30-11.00 Bjørg Evjen, Universitetet i Tromsø:
Minoriteter i nasjonens hukommelse
11.00-11.30 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv:
Innsamling av minoritetsarkiv
10.30-11.00 Kaisa Maliniemi Lindbach, Prosjekter LLP:
Minoriteter i offentlige arkiv – LLPs Kvenprosjekt
13.00-13.30 Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder:
Arkiv i bibliotek. Kontakt med historielag
13.30-14.00 Per Andersen, nevrofysiolog:
Hjerne, hukommelse og arkiv
14.15-14.45 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland:
Auditiv formidling – minnemateriale på nett
14.45-15.15 Rune Lothe, IKA Hordaland:
Formidling av kommunearkiv på nett.
Lothe presenterte ulike nettsteder, med hovedvekt på Rune Lothe, IKA Hordaland og Sogn og fjordane fylkesarkiv.