Minner i migrasjon – innsamling og metode

Hittil har hovedvekten av kildematerialet om innvandrere i offentlige institusjoner og arkiver vært kvantitativt. På dette kurset, som i prosjektet Minner fra migrasjon, tar vi sikte på å vise metoder for innsamling av kilder av mer kvalitativ karakter, kilder som gir tilgang til innvandreres egne stemmer, egne opplevelser, kilder som bringer oss inn i de rom eller opp på de arenaer der den muntlige overlevering fra generasjon til generasjon foregår.

Seminaret finner sted i Observatoriegate 1b i Oslo.

Se programmet.