Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Seminaret holdes i møterom 70 i 1. etasje i den såkalte ”Halvbroren”, et nytt tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Inngang fra Observatoriegata, vis-à-vis skiltet ”Peppes Pizza”. Adresse: Observatoriegata 1B.

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Status og muligheter

Lokalhistoriewiki.no er inne i sitt andre år. Vi har nå passert 5000 artikler, 4000 bilder og 380 registrerte brukere. Vi på Norsk lokalhistorisk institutt ønsker, med utgangspunkt i status i dag, å diskutere veien videre både med dere som er og dere som kan tenke dere å bli bidragsytere. Vi ønsker altså både dagens og fremtidige brukere, veiledere og administratorer velkommen!

Seminaret er lagt opp slik at vi fra NLI presenterer våre refleksjoner omkring dagens innhold i wikien og mulige perspektiver fremover. Til å kommentere våre innlegg har vi invitert eksterne innledere. I tillegg er det satt av rikelig tid til diskusjon i plenum.

Se programmet og enkelte innlegg fra seminaret på Lokalhistoriewiki.