Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler faghistorikere for å gjøre et stykke forskningsarbeid som presenteres i et format som oppdragsgiver er tilfreds med, og som et ikke-akademisk publikum også skal kunne ha glede av. Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken.

Se programmet.

Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

Mange har ønsket seg et forum der man kan diskutere arbeid med nyere innvandring innenfor arkiv og beslektede sektorer. Det er mange ulike aktører, og arbeidet er ofte prosjektbasert. Kanskje har vi for få muligheter til å utveksle erfaringer? Klarer vi å sikre fokus på innvandring slik vi arbeider nå?

20. oktober inviterer vi til dagseminar i Union scenes lokaler i Drammen. Arrangører er Byarkivet i Drammen og Minner fra migrasjon ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Se programmet.