Workshop om grunnlovsmarkeringer

NLI er blitt oppfordret til å arrangere workshop med vekt på å drøfte hva slags ny lokalhistorisk kunnskap som springer ut av de mange ulike prosjektene som er knyttet til grunnlovsmarkeringen. Tanken bak arrangementet er at det skal bidra til innsikt i noen av de nærbeslektede prosjektene som er satt i gang, slik at det kan etableres faglige kontakter med utveksling av tanker og synspunkter, før prosjektene blir avsluttet.

Norsk lokalhistorisk institutt eget prosjekt 1814 – historien sett nedenfra har fått støtte fra Norges forskningsråd (NFR). Formålet med prosjektet er å registrere, formidle og analysere kunnskap om den folkelige og lokale opplevelsen av 1814. Dette skal blant annet realiseres gjennom å gjennomføre en systematisk registrering av litteratur om 1814 på lokalt og regionalt nivå.

Se programmet.