Norsk tettstedshistorie

Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 6. november 2014 et seminar i Oslo om norsk tettstedshistorie ca. 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

Se programmet.