Kaperfart og folkerett 1776-1815

Norsk lokalhistorisk institutt var 27.–28. mai medarrangør av seminaret Kaperfart og folkerett 1776–1815. Formålet med seminaret var å sette fokus på de folkerettslige reguleringen av kaperfarten og på Norges rolle i virksomheten, både som offer og aktiv deltaker.

For program og detaljer, se seminarets nettside hos Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.