Lokalhistoriewiki – Samhandling og miljøbygging

Samme år som Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) fyller 60 år, går Lokalhistoriwiki inn i sitt niende. Det har vært produktive år. Vi nærmer oss 40 000 artikler, har passert 160 000 bilder, og en lang og mangfoldig rekke prosjekter er blitt født eller videreført i wikien.

Med årets seminar ønsker vi å gi aktive brukere og interesserte anledning til å møte hverandre og oss her ved instituttet, for å styrke den sosiale og faglige kontakten oss og dere i mellom. Før lunsj gir vi ordet til to eksterne foredragsholdere som fra ulike ståsteder tar opp utfordringer knyttet til mangfold og samhandling på nett. Etter lunsj forteller brukere knyttet til ulike typer prosjekter, om hvordan de bruker wikien for egen del og i samhandling med andre. Vi legger opp til rikelig med tid til diskusjoner og mingling mellom foredragene.

Se programmet i Lokalhistoriewiki.