Oppdragshistorie under lupen

En stor del av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler historikere for å gjøre et forskningsarbeid i et format som oppdragsgiveren er tilfreds med, og som også et ikke-akademisk publikum skal kunne ha glede av.

Seminaret vil rette et kritisk søkelys på hvordan denne omfattende oppdragsforskningen påvirker historiefaget som vitenskapelig disiplin.

Dette er det andre av to seminarer om oppdragsforskning med utgangspunkt i de kommentarene som NFR’s evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning presenterte i sin rapport fra 2008. Det første seminaret ble arrangert høsten 2010 og tok for seg det oppdragshistoriske markedet med vekt på oppdragsgivernes forventninger og oppdragshistorikerens muligheter og begrensninger.

Se programmet.