Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler faghistorikere for å gjøre et stykke forskningsarbeid som presenteres i et format som oppdragsgiver er tilfreds med, og som et ikke-akademisk publikum også skal kunne ha glede av. Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken.

Se programmet.