Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

Mange har ønsket seg et forum der man kan diskutere arbeid med nyere innvandring innenfor arkiv og beslektede sektorer. Det er mange ulike aktører, og arbeidet er ofte prosjektbasert. Kanskje har vi for få muligheter til å utveksle erfaringer? Klarer vi å sikre fokus på innvandring slik vi arbeider nå?

20. oktober inviterer vi til dagseminar i Union scenes lokaler i Drammen. Arrangører er Byarkivet i Drammen og Minner fra migrasjon ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Se programmet.