Åpningsseminar: Mangfoldige minner

Prosjektet Mangfoldige minner arrangerer åpningsseminar 16. februar. Målet med prosjektet er å samle inn dokumentasjon om minoritetskulturer.

Se programmet.

Et referat fra seminaret ble presentert i Lokalhistorisk magasin 1, 2008 (s. 32).