Det sanselige 1700-tallet

Norsk lokalhistorisk institutt og Prosjektgruppen Historisk infrastruktur inviterer til seminar om sansning på 1700-tallet. På seminaret blir det foredrag om hvordan folk smakte, lukta, følte, så og lytta til omgivelsene sine, og også praktiske workshoper knytta til de enkelte sansene.

Seminaret holdes i Store auditorium i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass i Oslo.

Tid: 22. september.
Påmeldingsfrist: 10. september.
Pris: 500 kr.

Se program.