Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Seminaret holdes i møterom 70 i 1. etasje i den såkalte ”Halvbroren”, et nytt tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Inngang fra Observatoriegata, vis-à-vis skiltet ”Peppes Pizza”. Adresse: Observatoriegata 1B.

Se programmet.