Seminarer 1950-2006

For seminarer holdt før 2007, se oversikt i boka Råd, ressurs og rettleiing. NLI gjennom 50 år (2006).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *