Lokalhistorie og sosial teknologi

Seminar & workshop 14.-15. juni 2007.
For Lokalhistorisk nettverk

Lokalhistorie er en sosial aktivitet. Det har den alltid vært. Gjennom hele det 20. århundre var norsk lokalhistorie kjennetegnet av nær kontakt mellom amatører og fagfolk og tett samarbeid på tvers av faglige sektorer. Dette er et av de mest positive trekkene ved lokalhistorien, og et trekk vi gjerne vil videreutvikle i det 21. århundre. Den nye sosiale teknologien virker som skapt for en slik videreutvikling i tråd med fagfeltets beste tradisjoner: Teknologien gir uante muligheter for samarbeid på kryss og tvers av faglige skillelinjer og sektorgrenser. Og den gir en ny plattform for samarbeid mellom fagfolk i abm- og utdanningsinstitusjoner og lokal spisskompetanse på grasrotnivå.

På seminaret/workshopen ser vi innledningsvis vi på hvordan teknologi og samfunn påvirker hverandre. Hvordan kan vi bruke teknologien til å skape meningsfylte fortellinger om stedet? Og hvordan kan teknologien være med på å skape nye virtuelle steder? Deretter får vi høre om konkrete lokale prosjekter som tar sikte på å utnytte den sosiale teknologien. Andre dag setter vi fokus på mulighetene for å utvikle digitale lokalhistoriske oppslagsverk for den nasjonale kunnskapsallmenningen.

PROGRAM

Torsdag 14. juni

10.30-12.30: Teknologi, fortelling og sted:
Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge:
Sosial teknologi – kan MeWe skape lokalhistorie?
Gunnar Liestøl, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO:
Lokasjon, mobilitet og digitale medier i kulturformidlingen
12.30-13.30: Lunsj
13.30-16.00: Formidling av lokalhistorie gjennom sosial teknologi:
Anette Friis Pedersen, Histos.no:
Bergenskartet og WikiFredrikstad – en sammenligning av to prosjekter
Carolyn Fjeld, Sølvberget, Stavanger kulturhus:
WikiStavanger – et samarbeid mellom bibliotek og mediebedrifter i Stavanger
Lars Harald Alstadsæter:
Kodal bygdeleksikon – wikiteknologi med redaksjon
Workshop i grupper med utgangspunkt i dagens presentasjoner
16.30-18.00: Lokalhistorisk utflukt til Asker og Bærum
19.00: Middag

Fredag 15. juni

09.00-12.30: Lokalhistorie og nasjonale kunnskapsallmenninger
Kristin Bolgård, ABM-utvikling:
Nasjonale digitale kunnskapsallmenninger
Chris Nyborg, Olve Utne og John Erling Blad, Wikipedia:
Er tiden inne for en lokalhistorisk Wikipedia?
Ola Alsvik, Norsk lokalhistorisk institutt:
Nasjonalt lokalhistorisk oppslagsverk på nett – et dugnadsprosjekt for Lokalhistorisk nettverk?
Workshop i grupper med utgangspunkt i dagens presentasjoner
12.30: Lunsj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *