Publisering

Hovedtyngden av de ansattes publiseringsvirksomhet er rettet inn mot nettstedet lokalhistoriewiki.no. Særlig har vi tatt sikte på å skrive ulike typer overordnede artikler som enten kan tjene som mønstre for andre bidragsytere, som introduksjonsartikler til ulike forskningsfelt, som begrepshistoriske redegjørelser og drøftinger eller som presentasjoner av viktige aktører innenfor kunnskapsfeltet lokalhistorie.

For å kunne utprøve og utforske de mulighetene som ligger i sosial og kollektiv kunnskapsproduksjon, har vi også forsøkt å initiere ulike prosjekter – i samarbeid med ulike bidragsytere på wikien eller andre kulturinstitusjoner.

To eksempler kan illustrere dette: I samarbeid med Privatarkivseksjonen ved Riksarkivet har NLI tatt initiativet til et prosjekt om historien til forbrukersamvirket og samvirkebevegelsen i Norge. Strukturen til forbrukersamvirket er nærmest nasjonalt unik i den forstand at bevegelsen griper ned i nesten hvert eneste lokalsamfunn og har bidratt til stedsutvikling og stedsidentitet. Derfor egner den seg så godt for lokalhistorisk eksponering.

Et annet eksempel er et prosjekt om Brugata i Oslo, som NLI har satt i gang i samarbeid med Oslo byarkiv, og der gatemiljøet blir historisk rekonstruert, hus for hus, husstand for husstand, blant annet på basis av kildemateriale fra byarkivet.

Lokalhistoriewiki.no

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av NLI, og der frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Gå til Lokalhistoriewiki.

Historieblogg.no

Publiserer bokmeldinger, historieartikler og fagkritiske artikler annenhver uke. Gå til Historieblogg.

Bibliografi

I Lokalhistoriewiki vedlikeholder NLI og brukerne i fellesskap ulike typer bibliografisk materiale, inndelt etter topografi og emner. Grunnstammen i bibliografiene for fylker, distrikter og kommuner er NLIs tidligere trykte publikasjoner og databaser. Gå til forsiden for bibliografi i Lokalhistoriewiki

Lokalhistorisk magasin

I samarbeid med Landslaget for lokalhistorie utga NLI inntil 2018 tidsskriftet Lokalhistorisk magasin, som kommer ut med fire temanummer i året.
Gå til Lokalhistorisk magasins nettsider.

Les mer