Publisering

Gjennom årene har NLIs ansatte stått for en rekke vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til å bidra til den allmenne formidlingen av faget (blant annet gjennom Lokalhistorisk magasin).

De ansattes publiseringsvirksomhet har de siste årene også vært rettet inn mot nettstedet lokalhistoriewiki.no. Særlig har vi tatt sikte på å skrive ulike typer overordnede artikler som enten kan tjene som mønstre for andre bidragsytere, som introduksjonsartikler til ulike forskningsfelt, som begrepshistoriske redegjørelser og drøftinger eller som presentasjoner av viktige aktører innenfor kunnskapsfeltet lokalhistorie.

For å kunne utprøve og utforske de mulighetene som ligger i sosial og kollektiv kunnskapsproduksjon, har vi også initiert en rekke ulike prosjekter – i samarbeid med ulike bidragsytere på wikien eller andre kulturinstitusjoner.

Et  eksempel er et prosjekt om Brugata i Oslo, som NLI satte i gang i samarbeid med Oslo byarkiv, der målet var en historisk rekonstruksjon av gatemiljøet, hus for hus, husstand for husstand, blant annet på basis av kildemateriale fra byarkivet.

Lokalhistoriewiki.no

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av NLI, og der frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere. Gå til Lokalhistoriewiki.

Historieblogg.no

Publiserer bokmeldinger, historieartikler og fagkritiske artikler annenhver uke. Gå til Historieblogg.

Bibliografi

I Lokalhistoriewiki vedlikeholder NLI og brukerne i fellesskap ulike typer bibliografisk materiale, inndelt etter topografi og emner. Grunnstammen i bibliografiene for fylker, distrikter og kommuner er NLIs tidligere trykte publikasjoner og databaser. Gå til forsiden for bibliografi i Lokalhistoriewiki

Les mer