Lokalhistorisk litteratur

NLIs bibliotek er nedlagt og samlingen overført til Nasjonalbiblioteket. Som del av overtakelsen er Nasjonalbiblioteket i gang med en storstilt digitalisering av lokalhistorisk litteratur, se Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Det er fortsatt mulig å få referansehjelp, kontakt oss på: nli@nb.no

Bibliografiarbeid

Norsk lokalhistorisk instutt oppdaterer bibliografien Norsk lokalhistorisk litteratur jevnlig, dette arbeidet er lagt til bibliografisidene på lokalhistoriewiki.no. Her finner du også andre bibliografier og litteraturoversikter.

Bibliografi over bygde-, by og regionshistorie

Hjelpelitteratur om tema, teori og metode i lokalhistoria

Håndbøker og oppslagsverk til lokalhistorie

Kilder fra tiden før 1537

KIlder fra perioden 1537-1814

Kilder fra perioden 1814-1940

1814 sett nedenfra