Workshop om grunnlovsmarkeringer

Program

10:15: Knut Sprauten ønsker velkommen.

Innledningsforedrag:

10:20-11:05: Tore Pryser: Høgskolen i Lillehammer: Bønder, øvrighet og soldater – 1814 i Oppland i grasrotperspektiv.

Orientering om prosjekter:

11:05-11:20: Ola Teige: Universitetet i Oslo (IAKH): Korrupsjon i Norge 1790-1835. Hvilken rolle spilte regimeendringen i 1814?

11:20-11.35: Elin Myhre: NLI: 1814 – historien sett nedenfra

11:35-11:50: Ragnhild Hutchison: NTNU/NLI: Grunnlovens konsekvenser for
utenrikshandelen (Internett-prosjekt)

11:50-12:05: Jens Johan Hyvik: Høgskulane i Volda, Sogndal og Bø: Det lokale, 1814 og grunnlova. Studiar frå Nordvestlandet og Telemark (A)

12:05-12:15: Gunnar Bolstad: Politisk kultur i Skien/Porsgrunn (B)

12.15-13:00: Lunsj

13:00-13:15: Nils Ivar Agøy: Nasjonen i Telemark, Telemark i nasjonen (C)

13:15-13:30: Jakob Maliks: NTNU: Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd

13:30-13:40: Kaffepause

13.40-13:55: Hilde Sandvik: Universitetet i Oslo (IAKH): Demokratisk teori og historisk praksis – Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850

13:55-14:10: Hilde Sandvik: Universitetet i Oslo (IAKH): 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring

14:10: Oppsummering

Møtested: Seminarrom 30, i Observatoriegata 1 B i Oslo (i Nasjonalbiblioteket, inngang via Observatoriegata, vis- à-vis Peppes Pizza).