Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

Program
  • Hvordan ser det oppdragshistoriske markedet ut?
  • Hva skal egentlig oppdragsgiveren bruke historien til – hvem er mottakeren?
  • Hvordan påvirker prosjektene norsk historieforskning, på godt og vondt?
  • Hvilke forventninger har oppdragsgiveren, og hvordan møter historikeren disse?
  • Hvilke dører åpner seg, og hvilke lukkes?
  • Hvordan utøves sensur og selvsensur?
  • Hva gjør oppdragene med den akademiske friheten i forhold til teori og metode, temavalg og kontekstualisering, tekst og fortellerstemme?
  • Bør man i større grad utfordre de tradisjonelle nasjonalhistoriske rammene, og hvordan kan dette eventuelt gjøres?

Dette er det første av to seminarer om oppdragshistorie som vil ta utgangspunkt i de kommentarene som NFRs evalueringsutvalg for norsk historiefaglig forskning presenterte i sin rapport fra 2008.

Det andre seminaret vil bli arrangert høsten 2011, og vil ta for seg oppdragsforskningens plass i norsk historieskrivning.