Veiledning og metode

Veiledning og metode på Lokalhistoriewiki.no

Siden 2008 har NLI gradvis bygd ut metode- og veiledningsseksjonen på Lokalhistoriewiki.no.
Les mer under Rådgivning. NLIs publikasjoner finner du i nettbutikken (ekstern lenke).

Oversikt over NLIs trykte publikasjoner om metode og veiledning
– med lenker til digitaliserte versjoner i Nasjonalbiblioteket

Publikasjoner fra våre seminarer

Lokalhistorisk metode

Om kilder og metode

Praktisk hjelpelitteratur for bokprosjektering

Praktisk hjelpelitteratur for forfattere

Oppslagsverk og håndbøker

Gards- og slektshistorie

Distrikts- og regionalhistorie

Historielag

Annet