Kildeutgivelser

Norsk lokalhistorisk institutt har gjennom årene stått for en rekke kildeutgivelser, deriblant flere omfattende kildeserier. De senere årene har vi også satset på å tilrettelegge for selvpublisering av “dagliglivets kildemateriale” i “Kjeldearkivet” på lokalhistoriewiki.no. Eksempler på dette kan være personlige minner, dagbøker og brevmateriale.

Kildeutgaver og seminarrapporter kan bestilles her (ekstern lenke).

Kildeutgaver

Norske kongebrev

Skattematrikkelen 1647

Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Universitetsforlaget, 1969–1978; 2. utg. NLI, 1992–1995. 17 bind.

 1. Østfold
 2. Akershus
 3. Hedmark
 4. Oppland
 5. Buskerud
 6. Vestfold
 7. Telemark
 8. Aust-Agder
 9. Vest-Agder
 10. Rogaland
 11. Hordaland
 12. Sogn og Fjordane
 13. Møre og Romsdal
 14. Sør-Trøndelag
 15. Nord-Trøndelag
 16. Nordland
 17. Troms og Finnmark

Kildekataloger

Bibliografier over kilder

Kataloger over enkelte kildetyper

 • Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. Universitetsforlaget, 1979-1985. 18 b.
 1. Østfold
 2. Akershus
 3. Hedmark
 4. Oppland
 5. Buskerud
 6. Vestfold
 7. Telemark
 8. Aust-Agder
 9. Vest-Agder
 10. Rogaland
 11. Hordaland
 12. Sogn og Fjordane
 13. Møre og Romsdal
 14. Sør-Trøndelag
 15. Nord-Trøndelag
 16. Nordland
 17. Troms og Finnmark
 18. Tilleggsbind

Kilder og metoder