Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Stedet – et skjæringspunkt mellom dominante og ikke-dominante kulturer

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Vi vet hvordan en del av disse møtene har artet seg nordiske lokalsamfunn – for eksempel hvordan ”amerikanseringa” kan ha gitt seg overraskende uttrykk i forhold til eksisterende lokal kultur. Amerika/amerikanisme og lokalsamfunn kommer til å stå i fokus på dette seminaret, med hovedvekt på amerikansk kultur etter annen verdenskrig. I vår sammenheng ville det være verdifullt og gi dypere innsikt hvis vi bretter dette temaet bredt ut – slik at vi kan sammenligne nordiske forhold med hvordan lokale møter med hegemonikulturer har virket internasjonalt.

Vi ønsker også å studere de nordiske lokalsamfunns møte med russisk kulturpåvirkning. Men samtidig må vi også kunne snu lupen andre veien – ved å sette fokus på det fenomenet at også etniske dansker, finner, svensker og nordmenn kunne opptre hegemonisk overfor sine minoriteter.

Denne dobbeltheten er tydelig i trosspørsmål. Som medlem av hegemoniske kirkesamfunn kunne de nordiske misjonærer øve kulturelt påtrykk i lokalsamfunn som lå fjernt fra deres hjemland, men samtidig var medlemmene av de nordiske kirkesamfunn påvirkelig og selv sterkt utsatt for kulturelt påtrykk utenfra.

Program

Fredag 25. september

 • 10.00–10.05: Knut Sprauten, NLI: Velkomst og introduksjon
 • 10.05–10.15: Ola Alsvik, NLI: Presentasjon av seminarets tema
Sesjon 1 (10.15–14.30): Angloamerikansk innflytelse i nordiske lokalsamfunn
 • 10.15–11.00: Magnus C. Persson, Lunds universitet, fra 1. september ved Växjö universitet: Återvändande emigranter och amerikanska influenser på den svenska landsbygden 1880–1930
 • 11.00–11.45: Mikko Majander, Helsingfors universitet: Amerika i Helsingfors på 1950-talet
 • 11.45–12.00: Pause
 • 12.00–12.45: Sidsel Eriksen, Københavns Universitet: Angloamerikansk påvirkning af dansk lokalkultur
 • 12.45–14.00: Lunsj
 • 14.00–14.30: Diskusjon
Sesjon 2 (14.30–17.00): Russisk innflytelse i nordiske lokalsamfunn
  • 14.30–15.30: Jens Petter Nielsen, Universitetet i Tromsø: Hegemoni eller asymmetri? Betydningen for Nord–Norge av naboskapet med Russland
  • 15.30–16.00: Pause – kaffe/te og kaker
  • 16.00–17.00: Kymmenedalen – landskapet mellan öst och väst.
   • Kari-Matti Piilahti, Helsingfors universitet: Från svensk gränsbygd till rysk provins
   • Pirkko Leino-Kaukiainen, Helsingfors universitet: Kymmenedalen i storfurstendömet Finland

Oslo Museum, Bymuseet, Frognerveien 67 (18.00–22.00)

 • 18.00–18.45: Omvisning
 • 18.45–19.15: Mottakelse
 • 19.15–22.00: Middag

Lørdag 26. september

 • 09.30–10.30: Ole Moen, Universitetet i Oslo: “E Pluribus Unum”: Amerikansk føderalisme i hverdagen-nasjonal uniformitet og lokalt mangfold”.
Sesjon 3: Lokalsamfunn og misjon (10.30–12.15)
 • 10.30–11.25: Hanna Mellemsether, Sverresborg Museum: Gud som sivilisasjonsagent – norske misjonærers møte med afrikansk lokal kultur
 • 11.25–11.35: Pause
 • 11.35–12.15: Svein Ivar Langhelle, Universitetet i Stavanger: Lokalsamfunn i møte med hegemonisk kristendom
 • 12.15–13.00: Lunsj

Sesjon 4: Nordisk lokalhistorie på Internett (13.00–15.00)

 • 13.00–13.55: Mats Berglund, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm: CyberCity: Svenska städer på nätet
 • 13.55–14.05: Pause
 • 14.05–15.00: Marianne Wiig og Hans Hosar, NLI: Hva er NLIs lokalhistoriewiki?
 • 15.00–15.45: Evaluering av seminaret. Neste nordiske seminar. Avslutning