Minner i migrasjon – innsamling og metode

Program

  • Kl 09.30: Oppmøte og registrering
  • Kl.10.00: Velkommen v/ prosjektleder Ida Tolgensbakk Vedeld
  • Kl 10.15: Innvandring i Norge – historiske avtrykk v/ forsker Ola Alsvik
  • Kl 10.45: Folkeminner: immateriell kulturarv på vandring v/ kulturhistoriker Liv Bjørnhaug Johansen
  • Kl 11.30: Metode og erfaringer fra Mangfoldige minner v/ Ida Tolgensbakk Vedeld
  • Kl 12.00: Pause / lunsj
  • 12.45-13.30: Arbeidsgrupper