Åpningsseminar: Mangfoldige minner

Program

10.30-11.00:
Åpning ved Bente Guro Møller, Kultur- og kirkedepartementets
koordinator for Mangfoldsåret

Ola Alsvik, Norsk Lokalhistorisk Institutt,
Ida Tolgensbakk Vedeld og
Liv Bjørnhaug Johansen, Norsk Folkeminnelag:
Presentasjon av prosjektet Mangfoldige minner

11.00-11.30:
Lavleen Kaur, doktorgradsstipendiat Culcom og skuespiller:
Feltarbeid i minoritetsmiljøer

11.30-12.00:
Sharam Alghasi, doktorgradsstipendiat Culcom:
Kulturell kompleksitet i det nye Norge

12.00-13.00: Lunsj i Halvbroren

13.00-13.30:
Kulturinnslag fra Fortellerhuset, ved Georgiana Keable og Amir Mirzai

13.30-14.00:
Kristin Gaukstad, museolog og leder ved Seksjon for bevaring og
dokumentasjon, Oslo Museum:
Dokumentasjon av det flerkulturelle Norge

14.00-14.30:
Yacoub Cissé, leder for prosjektet Afrikanere i Norge 1600-2000:
Afrikaneres plass i norsk historie

14.30-15.00:
Knut Kjeldstadli, professor IAKH, UiO:
Mangfold, nasjonalitet og lokal identitet