Marianne Wiig

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 46
Epost: marianne.wiig(æ)nb(punktum)no

Arbeidsområder

 • Seniorrådgiver Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.
 • Prosjektleder for Lokalhistoriewiki.no (se også brukerprofil der).
 • Rådgivningsarbeidet ved NLI er særlig knyttet til Lokalhistoriewiki og til lokalhistorie på nett.

Interesseområder

Samskaping og deling av innhold i sosiale medier generelt og i wikier spesielt. Websjangre og jordnær bruk av teknologi. Historieformidling og -didaktikk. Tverrfaglighet og samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Inkluderende historieskriving og -fortelling.

Artikler (utvalg)

 • Historien om hvordan NLI ble fanget i nettet. Rapport fra en vevkjerring. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket, 2018, s. 549-585.
 • Simulering, gjenskaping og digitale verdener. I: Lokalhistorisk magasin 3/2017, s. 4-5.
 • Fra formidling til borgervitenskap og folkeverksteder. I: Lokalhistorisk magasin 3/2017, s. 4-5.
 • Lukten av Oslo. Intervju med Ragnhild Hutchison. I: Lokalhistorisk magasin 3/2017, s. 10-13.
 • Bruk lokalhistoriewikien! I: Bok og Bibliotek 2/2016, s. 20-22.
 • Et langsomt teater. Intervju med Tor Smaaland. I: Lokalhistorisk magasin 2/2015, s. 20-25.
 • Ringspill og ballspill i østre Bærum på 1960- og 70-tallet. I: Lokalhistorisk magasin 1/2014, s. 32-36.
 • Sosiale medier – en guidet tur. I: Lokalhistorisk magasin 3/2011, s. 20–25.
 • Jeg kunne vært museumsdirektør! Intervju med kulturminister Anniken Huitfeldt. I: Lokalhistorisk magasin 2010/2, s. 22-26.
 • Om lokalhistoriewiki.no. I: Lokalhistorisk magasin 2008/2, s. 4-7 (sammen med Ola Alsvik).
 • Skal årboka på nett? Og i så fall: hvorfor og hvordan? I: Lokalhistorisk magasin 4/2005, s. 13-14.

Redaksjonelt arbeid

 • Med i redaksjonen for I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket, 2018.
 • Med i redaksjonen for Lokalhistorisk magasin mellom 2005 og 2018. Var i deler av perioden også redaksjonssekretær, bilderedaktør og formgiver.
 • Temaredaktør for disse numrene av Lokalhistorisk magasin: Nr. 2/2015 Hager og parker, nr. 3/2017: Simulert og gjenskapt fortid, nr. 1/2018: Steder som ikke er steder.

Foredrag (utvalg)

 • Forskning og formidling gjennom ulike sjangre og artikkeltyper i Lokalhistoriewiki. Historieformidlingsfaget ved IAKH, Universitetet i Oslo, 8. februar 2017.
 • Arbeid med prosjekter i Lokalhistoriewiki. Hvilke tjenester kan NLI tilby enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner? Lokalhistoriewiki – Samhandling og miljøbygging, Oslo, 22. oktober 2016.
 • Lokalhistoriewiki – ramme og mulighet for Samkult. Samkultsymposiet, Oslo, 20. oktober 2016.
 • Naboskap og nærmiljø i Lokalhistoriewiki. Riksantikvarens utviklingsnett, Oslo, 7. mai 2015.
 • Om Lokalhistoriewiki og forskjellen mellom Wikipedia og fagwikier.
  Wikipediaseminar – Kulturarv i fri flyt, Cinemateket, 26. november 2013.
 • Hva slags stoff kan vi finne og selv bidra med på Lokalhistoriewiki?
  Norsk forening for fartøyvern sin konferanse, Gardermoen, 15. februar 2013.
 • Lokalhistoriewiki – nyttig oppslagsverk på nettet.
  Medlemsmøte DIS Sør-Trøndelag, Trondheim, 1. november 2012.
 • Hvordan kan ulike wikier utfylle hverandre. Med et nærblikk på Lokalhistoriewiki.
  Wikipediakurs for museum, arkiv og kunstfeltet. Trondheim, 25. oktober 2012. Deling av kunnskap i wikier, som Wikipedia og Lokalhistoriewiki. På KAI-konferansen 20. september 2012.
 • Deling av kunnskap i wikier. Om lokalhistoriewiki.no og wikiteknologi.
  På Kulturvernforbundets seminar Sosiale medier som møtested og formidlingsarena for kulturvernorganisasjonene, 16. november 2011.
 • Brukerne, lokalhistoriewikien og kunnskapsallmenningen. På Norsk lokalhistorisk institutts seminar Lokalhistoriewiki.no, status og muligheter, 4.-5. september 2009
 • Lokalhistorie og sosial teknologi. Innledning på Norsk lokalhistorisk institutts workshop, Sandvika, 14.-15. juni 2007.

Utdannelse

 • Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1986 (hovedoppgave om Dagsrevyens bruk av NRKs fjernsynsarkiv)
 • Fransk mellomfag, UiO 1989
 • Historie mellomfag, UiO, 1991
 • Kreativ webdesign, Høgskolen i Bergen, 2002
 • Diverse kurs i grafisk design, programmering og ulike typer webarbeid

Arbeidserfaring

 • NRKs fjernsynsarkiv (research i forbindelse med tv-produksjoner, samt arkivering av gamle og nye filmer og fjernsynsprogrammer): 1984-86
 • Statens helseopplysning (etablering av database for helseopplysningsmateriell): 1987-88
 • NRKs bibliotek (research i forbindelse med programskaping i radio og tv): 1986-87, 1991-95
 • Ansatt ved NLI siden 1996