Marianne Wiig

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 46
Epost: marianne.wiig(æ)nb(punktum)no

Arbeidsområder

Interesseområder

 • Digital humaniora. Blant annet samskaping i form av massesamarbeid og crowdsourcing, grasrotforskning og skaperverksteder, delingskultur, deltakelse og ikke-deltakelse på nett, websjangre og jordnær bruk av teknologi.
 • Historieformidling og -didaktikk. Inkluderende historieskriving og -fortelling. Tverrfaglighet og samarbeid mellom amatører og profesjonelle.

Artikler (utvalg)

Redaksjonelt arbeid

Foredrag (utvalg)

 • Norsk lokalhistorisk institutt og Lokalhistoriewiki. På: “Digitalisering av lokalhistorisk materiale”, nettverksmøte for ABM for Møre og Romsdal, Scandic Ålesund, 28. mai 2019 (sammen med Dag Hundstad).
 • Om Norsk lokalhistorisk institutt, Lokalhistoriewiki, og digitalt tilgjengelig materiale via Nasjonalbiblioteket. På seminaret “Digitalt tilgjengelig kilder til bruk i lokalhistorisk forskning og formidling” i regi av Forskernettverk Agder,  Arkivsenter sør, Kristiansand, 3. april 2019.
 • Forskning og formidling gjennom ulike sjangre og artikkeltyper i Lokalhistoriewiki. Historieformidlingsfaget ved IAKH, Universitetet i Oslo, 8. februar 2017.
 • Arbeid med prosjekter i Lokalhistoriewiki. Hvilke tjenester kan NLI tilby enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner? Lokalhistoriewiki – Samhandling og miljøbygging, Oslo, 22. oktober 2016.
 • Lokalhistoriewiki – ramme og mulighet for Samkult. Samkultsymposiet, Oslo, 20. oktober 2016.
 • Presentasjon av Lokalhistoriewiki. på inspirasjonsseminar for bibliotekene i Oppland, Maihaugen, 25. november 2015 (sammen med Trond Nygård).
 • Naboskap og nærmiljø i Lokalhistoriewiki. Riksantikvarens utviklingsnett, Oslo, 7. mai 2015.
 • Om Lokalhistoriewiki og forskjellen mellom Wikipedia og fagwikier.
  Wikipediaseminar – Kulturarv i fri flyt, Cinemateket, 26. november 2013.
 • Hva slags stoff kan vi finne og selv bidra med på Lokalhistoriewiki?
  Norsk forening for fartøyvern sin konferanse, Gardermoen, 15. februar 2013.
 • Lokalhistoriewiki – nyttig oppslagsverk på nettet.
  Medlemsmøte DIS Sør-Trøndelag, Trondheim, 1. november 2012.
 • Hvordan kan ulike wikier utfylle hverandre. Med et nærblikk på Lokalhistoriewiki. Wikipediakurs for museum, arkiv og kunstfeltet. Trondheim, 25. oktober 2012.
 • Deling av kunnskap i wikier, som Wikipedia og Lokalhistoriewiki. På KAI-konferansen 20. september 2012.
 • Deling av kunnskap i wikier. Om lokalhistoriewiki.no og wikiteknologi.
  På Kulturvernforbundets seminar “Sosiale medier som møtested og formidlingsarena for kulturvernorganisasjonene”, 16. november 2011.
 • Lokalhistoriewiki.no og de regionale kulturnettene. På Kulturnettseminar i regi av ABM-utvikling, Oslo, Halvbroren, 8. november 2010.
 • Hva er NLIs lokalhistoriewiki? På Nordiske lokalhistoriedager, Halvbroren, Oslo, 26. september 2009 (sammen med Hans Hosar).
 • Brukerne, lokalhistoriewikien og kunnskapsallmenningen. På Norsk lokalhistorisk institutts seminar “Lokalhistoriewiki.no, status og muligheter”, Halvbroren, Oslo, 4.-5. september 2009.
 • Om lokalhistoriske wikier. På seminaret “Web 2.0 og kulturarven” i regi av Organisationen danske arkiver, København, 23. mars.
 • Norsk lokalhistorisk wiki – fælles formidling på nettet. På ABM-konference i regi av Lokalhistorisk Netværk, Århus, 23. oktober 2008 (sammen med Hans Hosar, se hans foredrag).
 • Lokalhistorie og sosial teknologi. Innledning på Norsk lokalhistorisk institutts workshop, Sandvika, 14.-15. juni 2007.

Utdannelse

 • Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1986 (hovedoppgave om Dagsrevyens bruk av NRKs fjernsynsarkiv)
 • Fransk mellomfag, UiO 1989
 • Historie mellomfag, UiO, 1991
 • Kreativ webdesign, Høgskolen i Bergen, 2002
 • Diverse kurs i grafisk design, programmering og ulike typer webarbeid

Arbeidserfaring

 • NRKs fjernsynsarkiv (research i forbindelse med tv-produksjoner, samt arkivering av gamle og nye filmer og fjernsynsprogrammer): 1984-86
 • Statens helseopplysning (etablering av database for helseopplysningsmateriell): 1987-88
 • NRKs bibliotek (research i forbindelse med programskaping i radio og tv): 1986-87, 1991-95
 • Ansatt ved NLI siden 1996