Marthe Glad Munch-Møller

Marthe har mastergrad i historie fra universitetet i Oslo, og har vært ansatt ved Norsk lokalhistorisk institutt siden 2008.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 27 63 51
Epost: marthe.munch-moller(æ)nb(punktum)no

Faglige interesseområder

 • Perioden 1750-1850, særlig opprør, protester og politisk kultur.
 • Drakthistorie 1750-1950. Har særlig jobba med sent 1800-tall.
 • Kjønnshistorie.
 • Dagliglivets historie.

Jobber med

 • Redaktør for historieblogg.no.
 • Administrafor for lokalhistoriewiki.no
 • Forskning

Publikasjoner

 • Med plikt til å redde sine liv, Hungersnød og protest i Dypvåg i 1801. Masteroppgave i historie, UiO, våren 2010.

Artikler

 • “Historiografi møter algoritmer: Maskinell fjernlesning av lokalhistoriske framstillinger av kvinnehistorie, et supplement til nærlesning?” i Heimen 3/2020. (med Ola Alsvik) 
 • “Kvinnene i Brugata: Dagligliv i ei gate i 1910” i Tobias 2019. (med Ida Tolgensbakk) 
 • “Brugata: Et nabolag?” i I dørtrekken fra Europa: festskrift til Knut Sprauten. Nasjonalbiblioteket, Oslo 2018. (Med Ida Tolgensbakk)
 • “Lokalhistorie i by og bygd” i Fortid 4/2018. (med: Ola Alsvik, Hans P. Hosar, Dag Hundstad og Marianne Wiig.
 • “Ligesaa godt kan livet tages, som at døe af hunger” i Dengang – på våre kanter 2017. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Tvedestrand 2017.
 • “‘Saadanne uting som høie hæle og korsetter bør skyes som pesten’ – Draktreform og helse ved 1800-tallets slutt” i Arr 3/2015.
 • “Draktreformbevegelsen i Norge på 1880-tallet” på Historieblogg.no
 • “I denne tid suser jo ordet Sufi os om ørene” i Lokalhistorisk magasin 2/2014, Religion.
 • “Hungersnød og verdighet i Dypvåg 1801” i Hilde Sandvik og Knut Dørum (red): Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus forlag, Oslo 2012.
 • “Protester i nødstid” (med amund Pedersen) i Hilde Sandvik og Knut Dørum (red): Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus forlag, Oslo 2012.
 • “‘Hans brud er dydig, og han er hendes mage’, om Elieson-familien i tre generasjoner” i Hafslund Hovedgård 250 år, Frekk forlag, Oslo 2012.
 • “Smaken for det søte” i Hafslund Hovedgård 250 år, Frekk forlag, Oslo 2012.
 • “Sunn, skjønn og praktisk, draktreformbevegelsen i Norge på 1880-tallet ” i Lokalhistorisk magasin 4/11. Oslo 2011.
 • “Mat, protest og verdighet, kommunikasjon mellom allmue og embetsmenn under hungersnøden i Dypvåg 1801” i Høgskulen i Voldas skriftserie. Volda 2011.
 • “Enhetsfront” i Nordic larp. Jaakko Stenros & Markus Montola (red). Fëa Livia, Stockholm 2010
 • ”Mat, protest og verdighet” i Fortid 3/10, Ekstremisme. Universitetet i Oslo, Oslo 2010.
 • “Brugata i Oslo” i Lokalhistorisk magasin 2/10, Oslo 2010. (Sammen med Ida Tolgensbakk Vedeld)
 • “Hungersnød og protester i Dypvåg og Arendal i 1801” i Jacob Aall, 1814 og alt det andre, Næs jernverksmuseum, Tvedestrand 2010.
 • ”Revolusjonsfrykt og legalisme. En studie av kornopprøret i Christiania i 1795” i Fortid 4/06. Teori i praksis. Universitetet i Oslo, Oslo 2006.

Meldinger og kortere tekster

 • “I kø for Ringenes Herre” i Lokalhistorisk magasin 1/2017.
 • “Er lukt best på kino?” i Lokalhistorisk magasin 1/2017.
 • “Oss i mellom” (intervju) i Lokalhistorisk magasin 4/2015.
 • Korttekster om “Gnav” og “Gåsespill” i Lokalhistorisk magasin 3/2015.
 • ”På feriekoloni” (intervju) i Lokalhistorisk magasin 3/2014.
 • ”Dronning på rulleskøyter” i Lokalhistorisk magasin 1/2014.
 • “Historiefaget ble med ett dobbelt så interessant” Fortid 1/2014
 • “Hungersnød – replikk til Ingeborg Fløystad” i Jacob Aall som politiker og jernverkseier, Jacob Aall-prosjektet skrift nr. 8. 2013.
 • ”Tollistene på nett” i Lokalhistorisk magasin 4/2013.
 • ”I Yasmin Syeds dialektrike” (intervju) i Lokalhistorisk magasin 3/2013.
 • “Festen er over” i Lokalhistorisk magasin 2/2013.
 • “Tilbakeblikk – by og bygd i endring” i Lokalhistorisk magasin 2/12. Oslo 2012
 • “Favorittboka” i Levende historie. Oslo 2012.
 • “Mote på museene” i Lokalhistorisk magasin 4/11. Oslo 2011.
 • “Odd Einar Dørum: Med historie og politikk som følgesvenner” (intervju) i Lokalhistorisk magasin 4/10
 • “Museum uten formidling” (nettmelding) i Fortid 4/09. Sykdom. Universitetet i Oslo, Oslo 2009.
 • “Samfunnsliv i stenalderen” (bokmelding) i Fortid 3/09, Imperier, Inntog og ideologi. Universitetet i Oslo, Oslo 2009.
 • ”Kikkhull til livet i Norge i 1743” (bokmelding) i Lokalhistorisk magasin 1/09. Oslo 2009.
 • ”Lokalhistoriewiki, en ressurs for studenter og historieinteresserte” (nettmelding) i Fortid 4/08, Miljøhistorie. Universitetet i Oslo, Oslo 2008.

Redaksjonsarbeid

 • (pågående) Redaktør for Historieblogg.no siden september 2011.
 • I redaksjonen for Historikeren 2016 – 2017
 • I redaksjonen for Lokalhistorisk magasin 2012 – 2018. Ansvarlig for numrene: 4/2013: Musikk og lokalhistorie; 3/2014: Helse; 3/2015: Leker og spill; 1/2012: Husflid og håndverk; 1/2017: Film og kino.
 • Redigerte Norsk selskap for 1700-tallsstudiers Bulletin i 2012.
 • Redaktør for Fortid 2008 – 2009. I redaksjonen 2007 – 2011. Redaktør for numrene: Fortid 3/08 Miljøhistorie: mangfold, motgang og muligheter; Fortid 1/09 Økonomisk historie: kontinuitet og krise; Fortid 2/09 dobbeltnummer “Historiefagets identitet” og “Norge og nazismen”; Fortid 3/09 Imperier:Inntog og ideologi. I temagruppa for numrene: Fortid 2/08 Den gang dansk: mellom stattholder og løsgjenger; Fortid 4/09 Sykdom!; Fortid 4/10 Rus: synd og salighet; Fortid 2/11 Historiefaget og litteraturen, f[r]iksjon?.