Ola Alsvik

Ola Alsvik er cand. philol. fra 1991 med historie hovedfag. Han har siden arbeidet som oppdragsforsker for ulike oppdragsgivere, blant annet Den norske kreftforening, Norges kirkevergelag og Lørenskog kommune. Alsvik har også arbeidet ved Statsarkivet i Oslo og Riksarkivet. Siden 2002 har han vært ansatt som forsker (førsteamanuensis) ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 52
Epost: ola.alsvik(æ)nb(punktum)no

Interesseområder

Historiografi med særlig vekt på lokalhistorie. Byhistorie. Norsk historie på 1800- og 1900-tallet, med hovedvekt på mellomkrigstiden.

Arbeidsområder

Veiledning av lokalhistorikere og oppdragsgivere til lokalhistorie. Prosjektmedarbeider i Mangfoldige minner og lokalhistoriewiki.

Utvalgte publikasjoner