Trond Nygård

Cand.philol. med hovedfag i historie (UiO 2001). Har siden 2010 vært ansatt ved Norsk lokalhistorisk institutt som administrator og veileder på wikien. Har mest rede på nyere historie, fra 1800- og 1900-tallet.

Kontaktinformasjon

Epost: trond.nygard@nb.no

Utvalgte publikasjoner