Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler faghistorikere for å gjøre et stykke forskningsarbeid som presenteres i et format som oppdragsgiver er tilfreds med, og som et ikke-akademisk publikum også skal kunne ha glede av. Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken.

Se programmet.

Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

Mange har ønsket seg et forum der man kan diskutere arbeid med nyere innvandring innenfor arkiv og beslektede sektorer. Det er mange ulike aktører, og arbeidet er ofte prosjektbasert. Kanskje har vi for få muligheter til å utveksle erfaringer? Klarer vi å sikre fokus på innvandring slik vi arbeider nå?

20. oktober inviterer vi til dagseminar i Union scenes lokaler i Drammen. Arrangører er Byarkivet i Drammen og Minner fra migrasjon ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Se programmet.

Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Seminaret holdes i møterom 70 i 1. etasje i den såkalte ”Halvbroren”, et nytt tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Inngang fra Observatoriegata, vis-à-vis skiltet ”Peppes Pizza”. Adresse: Observatoriegata 1B.

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Status og muligheter

Lokalhistoriewiki.no er inne i sitt andre år. Vi har nå passert 5000 artikler, 4000 bilder og 380 registrerte brukere. Vi på Norsk lokalhistorisk institutt ønsker, med utgangspunkt i status i dag, å diskutere veien videre både med dere som er og dere som kan tenke dere å bli bidragsytere. Vi ønsker altså både dagens og fremtidige brukere, veiledere og administratorer velkommen!

Seminaret er lagt opp slik at vi fra NLI presenterer våre refleksjoner omkring dagens innhold i wikien og mulige perspektiver fremover. Til å kommentere våre innlegg har vi invitert eksterne innledere. I tillegg er det satt av rikelig tid til diskusjon i plenum.

Se programmet og enkelte innlegg fra seminaret på Lokalhistoriewiki.

Minner i migrasjon – innsamling og metode

Hittil har hovedvekten av kildematerialet om innvandrere i offentlige institusjoner og arkiver vært kvantitativt. På dette kurset, som i prosjektet Minner fra migrasjon, tar vi sikte på å vise metoder for innsamling av kilder av mer kvalitativ karakter, kilder som gir tilgang til innvandreres egne stemmer, egne opplevelser, kilder som bringer oss inn i de rom eller opp på de arenaer der den muntlige overlevering fra generasjon til generasjon foregår.

Seminaret finner sted i Observatoriegate 1b i Oslo.

Se programmet.

Arkiv i bevegelse

Nettverksseminar om lokalhistorie og kommunearkiv

Arrangører: Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk lokalhistorisk institutt

Program

Mandag 26. november:

12.15-13.00 Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal:
Hva inneholder et kommunearkiv?
13.15-14.00 Frøydis Antonsen, IKA Troms:
Jakten på Ola Nordmann – et livsløp belyst gjennom et kommunearkiv
14.15-14.45 Kari Remseth, IKA Trøndelag:
Hvilke lover og regler styrer adgangen til kommunearkivene?
15.15-16.00 Egil Christophersen, bygdebokforfatter, Nøtterøy:
Hvor langt skal man strekke høfligheten?

Tirsdag 27. november:

09.00-09.30 Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv:
Lokalhistorikernes bruk av kommunearkivene
09.30-10.00 Steinar Aas, Universitetet i Tromsø:
Hvorfor har lokalhistorikerne i liten grad interessert seg for kommunearkivene?
10.30-11.00 Bjørg Evjen, Universitetet i Tromsø:
Minoriteter i nasjonens hukommelse
11.00-11.30 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv:
Innsamling av minoritetsarkiv
10.30-11.00 Kaisa Maliniemi Lindbach, Prosjekter LLP:
Minoriteter i offentlige arkiv – LLPs Kvenprosjekt
13.00-13.30 Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder:
Arkiv i bibliotek. Kontakt med historielag
13.30-14.00 Per Andersen, nevrofysiolog:
Hjerne, hukommelse og arkiv
14.15-14.45 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland:
Auditiv formidling – minnemateriale på nett
14.45-15.15 Rune Lothe, IKA Hordaland:
Formidling av kommunearkiv på nett.
Lothe presenterte ulike nettsteder, med hovedvekt på Rune Lothe, IKA Hordaland og Sogn og fjordane fylkesarkiv.

Lokalhistorie og sosial teknologi

Seminar & workshop 14.-15. juni 2007.
For Lokalhistorisk nettverk

Lokalhistorie er en sosial aktivitet. Det har den alltid vært. Gjennom hele det 20. århundre var norsk lokalhistorie kjennetegnet av nær kontakt mellom amatører og fagfolk og tett samarbeid på tvers av faglige sektorer. Dette er et av de mest positive trekkene ved lokalhistorien, og et trekk vi gjerne vil videreutvikle i det 21. århundre. Den nye sosiale teknologien virker som skapt for en slik videreutvikling i tråd med fagfeltets beste tradisjoner: Teknologien gir uante muligheter for samarbeid på kryss og tvers av faglige skillelinjer og sektorgrenser. Og den gir en ny plattform for samarbeid mellom fagfolk i abm- og utdanningsinstitusjoner og lokal spisskompetanse på grasrotnivå.

På seminaret/workshopen ser vi innledningsvis vi på hvordan teknologi og samfunn påvirker hverandre. Hvordan kan vi bruke teknologien til å skape meningsfylte fortellinger om stedet? Og hvordan kan teknologien være med på å skape nye virtuelle steder? Deretter får vi høre om konkrete lokale prosjekter som tar sikte på å utnytte den sosiale teknologien. Andre dag setter vi fokus på mulighetene for å utvikle digitale lokalhistoriske oppslagsverk for den nasjonale kunnskapsallmenningen.

PROGRAM

Torsdag 14. juni

10.30-12.30: Teknologi, fortelling og sted:
Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge:
Sosial teknologi – kan MeWe skape lokalhistorie?
Gunnar Liestøl, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO:
Lokasjon, mobilitet og digitale medier i kulturformidlingen
12.30-13.30: Lunsj
13.30-16.00: Formidling av lokalhistorie gjennom sosial teknologi:
Anette Friis Pedersen, Histos.no:
Bergenskartet og WikiFredrikstad – en sammenligning av to prosjekter
Carolyn Fjeld, Sølvberget, Stavanger kulturhus:
WikiStavanger – et samarbeid mellom bibliotek og mediebedrifter i Stavanger
Lars Harald Alstadsæter:
Kodal bygdeleksikon – wikiteknologi med redaksjon
Workshop i grupper med utgangspunkt i dagens presentasjoner
16.30-18.00: Lokalhistorisk utflukt til Asker og Bærum
19.00: Middag

Fredag 15. juni

09.00-12.30: Lokalhistorie og nasjonale kunnskapsallmenninger
Kristin Bolgård, ABM-utvikling:
Nasjonale digitale kunnskapsallmenninger
Chris Nyborg, Olve Utne og John Erling Blad, Wikipedia:
Er tiden inne for en lokalhistorisk Wikipedia?
Ola Alsvik, Norsk lokalhistorisk institutt:
Nasjonalt lokalhistorisk oppslagsverk på nett – et dugnadsprosjekt for Lokalhistorisk nettverk?
Workshop i grupper med utgangspunkt i dagens presentasjoner
12.30: Lunsj

Bygdebøker på nett

NLI-seminar 23. mai 2007
Sted: Wergelandssalen, Riksarkivet. Oslo.

Program

09.00-10.00: Registrering – kaffe/te og rundstykker
10.00-12.00: Gammel sjanger møter ny teknologi – muligheter og utfordringer for framtidens nettbaserte bygdebok
Kåre Andersen (Universitetet i Oslo):
Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?
Rune-Vidar Bråthen (Datatilsynet):
Bygdebøker på nett – hvordan ta vare på personvernet?
Charlotte Børde (Nasjonalbiblioteket):
Opphavsrett og nettpublisering.
12.00-13.00: Lunsj
13.00-15.00: Digitale bygdebøker i praksis – tekniske, historiefaglige og formidlingsmessige utfordringer
Gunnar Urtegaard (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane):
Kulturhistorisk leksikon og Gardar og stølar – Internettressurser frå Kulturnett Sogn og fjordane.
Grethe Hjetland (Vik IT-partnar):
Bygdebasen, eit rammeverk for gards- og ættesoger på Internett.
Ole Martin Sørumgård (Snøhetta forlag):
Busetnadssoge for Sula.
Norun Klettum:
Norway Project – Digitalisering av bygdebøker i regi av Mormonerkirken.
15.00-16.00: Diskusjon med innledning ved Arnfinn Kjelland (Høgskolen i Volda)

Gyldig – men likegyldig?

Lokalhistorisk kunnskap – en ressurs i utformingen av morgendagens lokalsamfunn

2006, 7.-8. desember, Oslo:

Dag 1: Hvilken rolle kan abm-institusjoner spille i dokumentasjon og formidling av historie i lokale og regionale planprosesser?
Dag 2: Oppstart av et nasjonalt lokalhistorienettverk for abm-sektoren og frivillige organisasjoner.

Det er mulig å delta på kun en av dagene.

Arrangører: ABM-utvikling, Norsk lokalhistorisk institutt og  HiO, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.