Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. Kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler faghistorikere for å gjøre et stykke forskningsarbeid som presenteres i et format som oppdragsgiver er tilfreds med, og som et ikke-akademisk publikum også skal kunne ha glede av. Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken.

Se programmet.

Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

Mange har ønsket seg et forum der man kan diskutere arbeid med nyere innvandring innenfor arkiv og beslektede sektorer. Det er mange ulike aktører, og arbeidet er ofte prosjektbasert. Kanskje har vi for få muligheter til å utveksle erfaringer? Klarer vi å sikre fokus på innvandring slik vi arbeider nå?

20. oktober inviterer vi til dagseminar i Union scenes lokaler i Drammen. Arrangører er Byarkivet i Drammen og Minner fra migrasjon ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Se programmet.

Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) inviterer sine nordiske fagfeller til å beskrive og drøfte hvordan ulike møter mellom hegemonikulturer og lokale kulturer har forløpt i Norden. Vi ønsker å få kjennskap til hva slags form møtene har fått, og hvordan nye kulturelle uttrykk har kunnet vokse ut av denne typen møter.

Seminaret holdes i møterom 70 i 1. etasje i den såkalte ”Halvbroren”, et nytt tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Inngang fra Observatoriegata, vis-à-vis skiltet ”Peppes Pizza”. Adresse: Observatoriegata 1B.

Se programmet.

Lokalhistoriewiki – Status og muligheter

Lokalhistoriewiki.no er inne i sitt andre år. Vi har nå passert 5000 artikler, 4000 bilder og 380 registrerte brukere. Vi på Norsk lokalhistorisk institutt ønsker, med utgangspunkt i status i dag, å diskutere veien videre både med dere som er og dere som kan tenke dere å bli bidragsytere. Vi ønsker altså både dagens og fremtidige brukere, veiledere og administratorer velkommen!

Seminaret er lagt opp slik at vi fra NLI presenterer våre refleksjoner omkring dagens innhold i wikien og mulige perspektiver fremover. Til å kommentere våre innlegg har vi invitert eksterne innledere. I tillegg er det satt av rikelig tid til diskusjon i plenum.

Se programmet og enkelte innlegg fra seminaret på Lokalhistoriewiki.

Minner i migrasjon – innsamling og metode

Hittil har hovedvekten av kildematerialet om innvandrere i offentlige institusjoner og arkiver vært kvantitativt. På dette kurset, som i prosjektet Minner fra migrasjon, tar vi sikte på å vise metoder for innsamling av kilder av mer kvalitativ karakter, kilder som gir tilgang til innvandreres egne stemmer, egne opplevelser, kilder som bringer oss inn i de rom eller opp på de arenaer der den muntlige overlevering fra generasjon til generasjon foregår.

Seminaret finner sted i Observatoriegate 1b i Oslo.

Se programmet.