Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lokalhistorisk institutt er en del av Nasjonalbiblioteket, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Instituttets to store satsninger på web