Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lokalhistorisk institutt er en del av Nasjonalbiblioteket, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. På disse sidene vil du få en introduksjon til det lokalhistoriske feltet.

For kommende seminarer og andre arrangementer i regi av Norsk lokalhistorisk institutt, se Nasjonalbibliotekets oversikt over arrangementer.

Instituttets to satsninger på web