Trond Nygård

Cand.philol. med hovedfag i historie (UiO 2001). Har siden 2010 vært ansatt ved Norsk lokalhistorisk institutt som administrator og veileder på wikien. Har mest rede på nyere historie, fra 1800- og 1900-tallet.

Kontaktinformasjon

Epost: trond.nygard@nb.no

Utvalgte publikasjoner

  • Kirkebygging og anna samfunnsbygging. Sosiale fellesskap i Nordlia, Østre Toten 1850-1900, nettutgave (2007) av hovedoppgave i historie, UiO 2001.
  • «Kampen for alvoret. De radikale foreningene i Nordlia, Østre Toten», nettutgave av artikkel i Årbok for Mjøsmuseet 2007.
  • «Smukk og lun beliggenhet – samt strandrett : Rettssaken om størrelsen på garden Anekstad i Østre Toten», wikiartikkel som også er trykt i Fortid og nåtid i samspill. Statsarkivet i Hamar 1917-2007, Hamar Historielag 2009.
  • Gjøvik 150 år: Vilje til vekst: bind en, Gjøvik 2010 (sammen med Marit Ekne Ruud).
  • Gjøvik 150 år: Veien til velferd: bind to, Gjøvik 2011 (sammen med Marit Ekne Ruud).