Seminarer

Det sanselige 1700-tallet. Oslo, 22. september 2017.

Over alle grenser. Oslo, 10-11. november 2016.

Lokalhistoriewiki, samhandling og miljøbygging. Oslo, 22. oktober 2016.

Norsk tettstedshistorie 1850-2000. Oslo, 6. november 2014.

Busetnadssoge for ei ny tid. Stord, 2.-3. oktober 2014.

Lansering: Tollistene på nett. Oslo, 28. august 2013.

Kaperfart og folkerett 1776-1815. Oslo, 27.-28. mai 2013.

Workshop om grunnlovsmarkeringer. Oslo, 21. mars 2013.

Oppdragshistorie under lupen. Oslo, 13. oktober 2011.

Næringslivhistorie som globalhistorie og regionale kapitalismevarianter. Oslo, 12.-13. september 2011.

Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk. Oslo, 28. oktober 2010.

Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien. Drammen, 20. oktober 2010.

Hegemonikulturer og lokalsamfunn – Nordisk lokalhistorisk seminar. Oslo, 25.-26. september 2009.

Lokalhistoriewiki.no – Status og muligheter. Oslo, 4.-5. september 2009.

Minner i migrasjon – innsamling og metode. Oslo, 6. september 2008.

Åpningsseminar: Mangfoldige minner. Oslo, 16. februar 2008.

Arkiv i bevegelse. Oslo, 2007.

Lokalhistorie og soial teknologi. Oslo, 2007.

Tidlig nytid-seminar. Oslo, 2007.

Bygdebok på nett. Oslo, 2007.

NLIs jubileumsseminar. Oslo, 2006.

Tekstilseminar. Oslo, 2006.

Gyldig, men likegyldig. Oslo, 2005.

Årboksseminar. Oslo, 2005.

Stedsans. Oslo, 2005.

IKT-seminar. Volda, 2004.

Storbyidentitet. Oslo, 2004.

Musikk, identitet og sted. Kragerø 11.-13. oktober 2004.

Kulturmøter. Bodø, 2003.

 

For tidligere seminarer, se: Seminarer 1958-2006.